Služby

 • Smluvní dálková správa a údržba firemních počítačových sítí včetně infrastruktury.
 • Geo backup
 • Instalace počítačové infrastruktury na klíč:
  • Virtualizace na open source – KVM, případně Hyper-V
  • Vysoce dostupné systémy – cluster na open source
  • Zrcadlení diskových polí na open source
  • Bezdiskové terminálové stanice startované z Linux serveru jako klient pro MS Windows servery
  • Více linkové balancované firewally na open source
  • Groupware poštovní servery s moderním webovým klientem, vybavené antispamovými a antivirovými filtry na open source
  • VPN tunely na open source
  • Zabezpečený vzdálený přístup
  • Strukturované kabeláže
 • Opravy počítačů a notebooků a další techniky
 • Renovace spotřebního materiálu
 • Připojení k internetu formou bezdrátového spoje či DSL technologie
 • Financování nákupu formou splátkového prodeje